Kilpailukartalta pudonnut hakkuuaukko

Kilpailukartalta puuttuu pienehkö hakkuuaukko vähän aamupäivän lähdön pohjoispuolelta. Rastikivi, koodi 87, on tällä aukolla. Hakkuuaukko on merkitty mallikarttoihin.